Què és Incidències 2.0?

Incidències 2.0 és un servei col·laboratiu, senzill i gratuït que permet als usuaris notificar i conèixer les incidències que els afecten en les seves accions quotidianes, de manera que puguin minimitzar-ne l'afectació que els pugui provocar. En l'actualitat l'aplicació se centra en les incidències relatives al sistema de transport públic ferroviari de l'àrea metropolitana de Barcelona, com ara els retards en les línies de Rodalies, la falta de subministrament elèctric en el metro, etc. Alternativament, l'aplicació permet, de forma molt més lliure, notificar incidències de qualsevol tipus. També està oberta a qualsevol proposta interessant que puguin formular els usuaris. El servei Incidències 2.0 està disponible tant pels dispositius funcionant amb el sistema operatiu Android com per iPhone, i és totalment gratuïta.

Perquè Incidències 2.0?

Si bé en l'actualitat ja existeixen alguns sistemes per a la notificació d'incidències, creiem que les mancances que tenen fan que sigui interessant una aplicació com Incidències 2.0. Per exemple, alguns mitjans de comunicació permeten que els usuaris enviïn correus electrònics, missatges sms o bé trucades per notificar algun problema en la xarxa viària o de transport públic. El problema principal en aquests tipus de notificació és la dificultat que presenta la recepció i gestió d'aquesta informació, ja que al tractar-se de formats diferents i desestructurats requereix una intervenció manual i costosa per filtrar-la i donar-la a conèixer. Un altre sistema que té força acceptació actualment és la notificació d'incidències utilitzant Twitter i el sistema de hashtag's, com per exemple l'utilitzat en Rodalia.info. Aquest sistema permet un cert grau d'automatització alhora de gestionar les incidències. Tot i així, aquest tipus de sistemes també necessiten una gestió acurada de la informació per diferents motius. Per exemple, la utilització de hashtags per part dels usuaris no sempre és acurada i ens podem trobar amb l'ús indiscriminat dels hashtags per a missatges que no impliquen una incidència. D'altra banda, el propi sistema de retweet que permet Twitter, fa que una mateixa incidència pugui provocar un volum excessiu d'informació innecessària. Per aquestes raons, creiem que una aplicació específicament desenvolupada, com Incidències 2.0, pot ajudar a resoldre aquestes mancances i permetre obtenir un sistema de notificació i publicació d'incidències eficient i veraç, que es beneficiï de l'aportació de tots els usuaris que hi participen.

Qui som?

  • L'equip que ha desenvolupat Incidències 2.0 forma part del Grup de Recerca de Seguretat en Xarxes i Aplicacions Distribuïdes (SeNDA) del Departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions (dEIC) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'objectiu d'aquesta aplicació és doble. D'una banda, el primer objectiu és proporcionar als ciutadans d'un sistema gratuït, simple i àgil per a la notificació i visualització d'incidències que els pugui ser d'utilitat. D'altra banda, des del punt de vista de recerca, volem avaluar diferents mecanismes per tal d'analitzar les millors tècniques que permetin un filtrat i validació de la informació el màxim acurada possible mantenint un elevat grau d'automatització.

Incidències 2.0 en imatges

Llistat d'incidències Mapa d'incidències Lector RSS Reportar nova incidència Control del temps de viatge